Kolektyw
Ekspertów
Językowych
Języka Niemieckiego

Eksperci

JAKUB SKOCZEK Starszy Ekspert, Prezes Kolektywu

Jakub Skoczek jest ekonomistą, a swoją ścieżkę akademicką związał z Uniwersytetem Wiedeńskim, Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem SWPS w Warszawie. Podczas swoich studiów zagranicznych, pracy i licznych wyjazdów do Niemiec doskonalił wiedzę językową oraz zgłębiał meandry kulturowe krajów niemieckojęzycznych. Swoją przeszło dziesięcioletnią praktykę dydaktyczną wykorzystuje w przekazywaniu wiedzy z zakresu języka w formie korepetycji, kursów, metodyki i szeroko pojętego doradztwa językowego.

kursy indywidualne kursy grupowe kursy tematyczne korepetycje fakultety maturalne tłumaczenia opracowania przygotowanie do egzaminów

KACPER TRACZYK Starszy Ekspert, Wiceprezes Kolektywu

Kacper Traczyk jest absolwentem germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobytą wiedzę wykorzystywał nauczając w szkole językowej w Berlinie oraz w ramach praktyk. Wielokrotnie brał udział w wymianach międzynarodowych. Swoje kompetencje kulturowe i językowe rozwijał podczas licznych pobytów w krajach niemieckojęzycznych. Od lat aktywnie zajmuje się nauczaniem i profesjonalnym doradztwem językowym.

zajęcia on-line konsultacje kursy indywidualne

Bożena Michałowska - Stoeckle Starszy Ekspert, Dyrektor Działu Tłumaczeń, Wiceprezes Kolektywu

Bożena Michałowska - Stoeckle jest wykładowczynią akademicką, tłumaczem oraz nauczycielem z długoletnim doświadczeniem. Ukończyła Gymnasium w Köln, a studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Lingwistyki Stosowanej ze specjalnością nauczyciela i tłumacza konferencyjnego. Następnie zrealizowała studia podyplomowe w ramach studium edukacji niezależnej. W czasie swojej pracy zawodowej prowadziła wykłady specjalistyczne w języku niemieckim w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim oraz zajęcia w licznych szkołach niepublicznych. W latach 1985 - 2007 była Członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. W ramach pracy zawodowej nauczała techniki tłumaczeń pisemnych i ustnych, współpracowała z wieloma agencjami i firmami oraz prowadziła tłumaczenia ustne konferencyjne na użytek instytucji państwowych i ministerstw. W Kolektywie Ekspertów Językowych Warszawa Berlin Express zarządza Działem Tłumaczeń, zajmuje się tłumaczeniami oraz dydaktyką indywidualną i grupową na każdym poziomie. Prowadzi również kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych.

kursy indywidualne kursy grupowe kursy tematyczne tłumaczenia tłumaczenia ustne przygotowanie do egzaminów

PAULINA SZYPULSKA Starszy Ekspert

Paulina Szypulska jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wychowywała się, dorastała i ukończyła szkoły średnie w Niemczech. Biegłość językowa rodzimego użytkownika języka niemieckiego, kompetencje kulturowe oraz umiejętność zastosowania i wykorzystania wiedzy w praktyce pozwala jej na prowadzenie profesjonalnych kursów, szkoleń oraz ciekawych konwersacji. W trosce o stały rozwój pielęgnuje kontakt z „żywym” językiem podczas częstych wizyt w krajach niemieckojęzycznych. Swoją wiedzę przekazuje od lat w ramach zajęć pozalekcyjnych dla Uczniów i Dzieci, korepetycji kursów językowych oraz konwersacji. Koordynuje działania Młodej Akademii Warszawa Berlin Express.

zajęcia dla dzieci kursy indywidualne kursy grupowe kursy tematyczne korepetycje fakultety maturalne tłumaczenia opracowania przygotowanie do egzaminów

MAGDALENA WESSEL - ZASADZKA Starszy Ekspert

Magdalena Wessel - Zasadzka ukończyła studium dyplomowe na Uniwersytecie im. Johanessa Gutenberga w Moguncji, na wydziale lingwistyki stosowanej w Germersheim nad Renem oraz spędziła kilka lat na wydziale anglistyki w USA, na Southern Illinois University at Carbondale. Jej językiem ojczystym jest język niemiecki Pracuje jako nauczyciel z wieloletnim stażem oraz tłumacz przysięgły języka niemieckiego, polskiego i angielskiego dla sądów i notariatów na terenie Niemiec. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę językową z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego, korespondencji handlowej, rachunkowości, ustaw gospodarczych oraz działalności fundacji i stowarzyszeń. Współpracuje także w zakresie korekty językowej z renomowanymi wydawnictwami naukowymi (m.in. PWN, C.H. Beck, Langenscheidt Polska, WSiP, Nowa Era). W Kolektywie Ekspertów Językowych Warszawa Berlin Express zajmuje się tłumaczeniami oraz dydaktyką indywidualną i grupową na wyższych poziomach zaawansowania.

kursy indywidualne kursy grupowe kursy tematyczne tłumaczenia tłumaczenia ustne tłumaczenia specjalistyczne

Dr n. hum. MICHAŁ FIJAŁKOWSKI Starszy Ekspert

Michał Fijałkowski jest absolwentem Wydziału Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją: historia literatury obszaru niemieckojęzycznego. Studia doktoranckie ukończył w 2013 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych, a od 2014 roku aktywnie działa również w szkolnictwie międzynarodowym, m. in. w programie Matury Międzynarodowej (IB - International Baccalaureate Diploma Programme). W Kolektywie Ekspertów Językowych Warszawa Berlin Express prowadzi grupowe kursy przygotowujące Uczniów, zdających język niemiecki w ramach matury międzynarodowej - Language B/ab initio: German B - na poziomach SL (Standard Level) oraz HL (Higher Level), German ab initio - kurs dla początkujących, zajęcia związane z przygotowaniem do egzaminów pisemnych (Paper 1 / Paper 2) oraz ustnych (IOC), a w ramach konsultacji wspiera w pisaniu Written Assignment (WA) oraz Extended Essay.

matura międzynarodowa IB German ab initio German B (SL) German B (HL) IOC Written Assignment Extended Essay

Aneta Borowiecka Starszy Ekspert, Tłumacz Przysięgły

Aneta Borowiecka jest magistrem filologii germańskiej (Uniwersytet Gdański), tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego oraz lektorem i wykładowcą akademickim. W ramach pracy dydaktycznej w Kolektywie Ekspertów Językowych Warszawa Berlin Express prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu języka ogólnego na wszystkich poziomach oraz zajęcia z języka ekonomii i biznesu. Jako tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne, przysięgłe i zwykłe, prowadzi konsultacje telefoniczne, tłumaczy rozmowy i negocjacje oraz uczestniczy w wyjazdach służbowych. W swojej wieloletniej praktyce dokonywała tłumaczeń na zlecenia podmiotów prywatnych, sądów i innych organów administracji publicznej.

kursy indywidualne kursy grupowe kursy tematyczne tłumaczenia tłumaczenia przysięgłe tłumaczenia ustne

Lek. med. ARTUR BORKOWSKI Starszy Ekspert

Artur Borkowski jest lekarzem medycyny i absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Z językiem niemieckim związany jest od urodzenia, z racji pochodzenia i rodzinnych korzeni. Odbywał praktyki w niemieckich szpitalach i centrach klinicznych. W trakcie studiów angażował się w pracę studenckich kół naukowych oraz czynnie uczestniczył w warsztatach, konferencjach i kursach. Przez kilka lat był wolontariuszem na Oddziale Neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu - to właśnie z neurochirurgią wiąże swoją przyszłą karierę zawodową. Prowadzi zajęcia przede wszystkim dla Słuchaczy związanych z branżą medyczną, jak również Uczniów i Studentów pozostałych kierunków.

kursy języka medycznego kursy indywidualne kursy grupowe kursy tematyczne tłumaczenia opracowania przygotowanie do egzaminów tłumaczenia specjalistyczne

Praktykanci
FRANCISZEK WALO Praktykant

Franciszek Walo jest studentem pierwszego roku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Neofilologii. W roku akademickim 2019/2020 podjął studia na kierunku Lingwistyka stosowana z językiem niemieckim i angielskim. Wcześniej ukończył X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie, gdzie jako Przewodniczący aktywnie angażował się w pracę Samorządu Uczniowskiego. Równolegle uczestniczył w intensywnym, 3-letnim, indywidualnym kursie językowym w Kolektywie Ekspertów Językowych WARSZAWA BERLIN EXPRESS w Warszawie, pod kierunkiem Jakuba Skoczka. W Kolektywie, jako Praktykant, zdobywa doświadczenie w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych, prowadzenia zajęć oraz tłumaczeń, a pozyskane kompetencje, łączy z wiedzą akademicką.