Kolektyw
Ekspertów
Językowych
Języka Niemieckiego

Filozofia

Kolektyw

Szkolić się oraz przekazywać wiedzę i pasję innym.

W naszym Kolektywie ciągle szkolimy się, aby przekazywać najaktualniejszą wiedzę językową, krzewić świadomość, jak ważna jest nauka języka niemieckiego oraz inspirować i zarażać naszych Słuchaczy i Uczniów pasją do języka naszych zachodnich Sąsiadów.

Wszyscy nasi Eksperci odbyli lub w najbliższym czasie przejdą szkolenia, które służą nam lepszemu zrozumieniu Ucznia, efektywnemu przygotowaniu do egzaminów, elastycznemu dostosowaniu metod nauczania oraz inspirowaniu do rozsmakowania się w języku niemieckim:
- O maturze wiemy wszystko.
- Język obcy w kształceniu zawodowym.
- Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych.
- Jak pracować z uczniem dyslektycznym?
- Rozwój emocjonalny ucznia.
- Edukacja XXI wieku.

Dydaktyka

  1. Naszą naczelną zasadą jest wykorzystanie języka niemieckiego w komunikacji, która wspierana jest przy wykorzystaniu gramatyki w charakterze użytkowym. Analiza zdań, utartych w kulturze niemieckich zwrotów czy tekstów z którymi Słuchacz / Uczeń spotyka się w szkole czy w podręczniku staje się inspiracją do odkrycia reguł gramatycznych oraz późniejszego ich wykorzystania czy intuicyjnego zaobserwowania w nieznanych wcześniej wyrażeniach, poprzez wytworzone uprzednio skojarzenie ze znaną już konstrukcją.

  2. U progu kontaktu z językiem ważne jest przedstawienie ogólnie panujących w języku niemieckim zasad wymowy. Pozwala to Słuchaczowi / Uczniowi również na samodzielną naukę, powtarzanie czy poznawanie nowych słów, minimalizując ryzyko uczenia się języka z błędami.

  3. Wzbogacenie zajęć i kursów o odpowiednie techniki ułatwia pracę słuchowcom (głośne powtarzanie), wzrokowcom (system kolorów) oraz kinestetykom (gestykulacja i ruch, jako narzędzia budujące skojarzenia).

  4. Jednolity, konsekwentny system kolorów (kompatybilny z oznaczeniami w autorskich materiałach), służący do oznaczania poszczególnych części mowy i składni zdaniowej służy budowaniu skojarzeń i ukazywaniu podobieństw w uporządkowanej i logicznej gramatyce niemieckiej. Z czasem sprzyja zapamiętywaniu koniecznych elementów zdań, szyków w różnych czasach i trybach, a graficzne zaprezentowanie sekwencji kolorów pozwala Słuchaczowi / Uczniowi odbudować w mózgu ścieżkę skojarzeń, przypomnieć sobie zasadę i poprawić swoje błędy. Taka podpowiedź „nie wprost” dodatkowo stymuluje proces przypominania i utrwala wcześniej poznane reguły. U młodszych uczniów system taki może być oparty nie tylko na kolorowych zakreśleniach markerami, ale również na zabawie kolorowymi klockami czy papierowymi modelami 2D i 3D.

  5. Aby ułatwić Słuchaczom i Uczniom pracę, staramy się inspirować ich do pracy i pokazywać odpowiednie dla nich metody, które wspomagają naukę języka niemieckiego, a mogą zostać wykorzystane bardzo szeroko w przyswajaniu wszelkich nowych treści. Mnemotechniki (techniki zapamiętywania) w postaci fiszek, flash cards, map myśli czy budowania skojarzeń w Technice Słów Zastępczych (TSZ) przyspieszają naukę, są dynamiczną i atrakcyjną częścią zajęć oraz pobudzają uwagę i skupienie.

  6. Uzupełnieniem klasycznego podręcznika są liczne autorskie materiały oraz ćwiczenia przygotowane w oparciu o najlepsze niemieckojęzyczne źródła i wieloletnią pracę nad nimi. Każdy materiał posiada swój numer porządkowy. Może on zostać również naniesiony na specjalnej pieczątce na stronę podręcznika czy zeszytu, aby Słuchacz / Uczeń mógł łatwo odnaleźć w segregatorze (zob. pkt.7) przypisany zagadnieniu materiał przygotowany przez nas. Autorska Metoda Powiązań Treści (MPT) to oszczędność czasu i szybka ścieżka do odpowiednich materiałów.

  7. Nasi Eksperci korzystają również ze skorelowanych z systemem oznaczeń kart pracy (Artbeitskarten), w których podczas zajęć zaznaczają postępy w nauce i poszczególne przerobione zagadnienia, dobierają zadania domowe do poszczególnej tematyki i wskazują źródła dodatkowe, jako inspirację do dalszych, językowych poszukiwań.

  8. Autorskie opracowania gramatyczne (oparte na wielu źródłach niemieckojęzycznych) oraz bazy słownictwa opatrzone odpowiednią numeracją Słuchacze i Uczniowie umieszczają w segregatorach formatu A4. Taka forma przechowywania materiałów umożliwia łatwe uzupełnienie odpowiednich działów o kolejne materiały, powiązane tematycznie ćwiczenia czy zapiski.

  9. Na bardziej zaawansowanych etapach nauki użycie łacińskiej nomenklatury do opisu form gramatycznych pozwala uniknąć intuicyjnych lecz mylnych skojarzeń z językiem polskim oraz dostrzec podobieństwa z językiem angielskim (gramatyka kontrastywna). Np. polskiemu rzeczownikowi w dopełniaczu często odpowiada niemiecki rzeczownik w bierniku (Akkusativ), a rodzaje rzeczowników często nie pokrywają się: ten widelec (rodzaj męski) – die Gabel (femininum) występuje w języku niemieckim w rodzaju żeńskim. Oznaczenia te pozwalają także efektywnie wykorzystywać wszelkie słowniki i niemieckojęzyczne źródła wiedzy gramatycznej w dalszej lub samodzielnej pracy.

Jakub Skoczek